Nemůžeme Vás ošetřit pokud jste měli:

 • Kryoglobulinémie nebo paroxysmální studená hemoglobinurie.
 • Periodontální onemocnění (lokální v oblasti dvojité brady).
 • Studená kopřivka nebo Raynaudova choroba.
 • Porucha periferního prokrvení.
 • Neuropatické poruchy jako jsou postherpetická neuralgie nebo diabetická neuropatie.
 • Zhoršení pocitu pokožky.
 • Otevřené nebo infikované rány v ošetřované oblasti.
 • Poruchy krvácení nebo souběžné užívání antikoagulancií a antiagregantů.
 • Nedávný chirurgický zákrok nebo jizva v ošetřovaném místě nebo v okolí (v tomto případě pouze pod lékařským dohledem).
 • Kýla nebo historie kýly v nebo kolem oblasti ošetření.
 • Aktivní kožní léze, dermatitida, aktivní psoriáza, otevřené rány, extrémně citlivá nebo křehká kůže v ošetřované oblasti. Dřívější lokální nebo opakující se infekce kůže. Akutní infekční onemocnění.
 • Jakákoli implantovaná zařízení, jako je kardiostimulátor nebo defibrilátor.
 • Hypoproteinémie.
 • Horečky.
 • Chronická onemocnění s poruchami fungování (selhání ledvin, srdeční selhání, selhání jater atd.).
 • Infekční onemocnění s komorbiditou (lokální nebo systémová).
 • Autoimunitní onemocnění postihující kůži: SLE, sklerodermie, Sjögrenův syndrom (dermatologický, revmatologický).
 • Periferní neuropatie různého původu: imunitní – způsobené endokrinními nebo metabolickými poruchami (diabetes) – infekční nebo toxické.
 • Imunosuprese (HIV) nebo užívání imunosupresivních léků.
 • Historie nebo současná hluboká žilní trombóza v oblasti ošetření, křečové žíly, flebitida, tromboflebitida.
 • Aktivní nebo nedávná maligní patologie za posledních 5 let (rakovina), užívání protirakovinových léků.
 • Podezření na prekancerózní léze/malignity v ošetřované oblasti.
 • Historie paradoxní adipózní hyperplazie.
 • Prodloužené léčby kortikosteroidy za posledních 12 měsíců.