Pokud nemáte možnost si test sami zařídit, je možnost si udělat SAMOTEST U NÁS V LASEROVÉM CENTRU ZDARMA!

📌Služby poskytujeme pouze zákazníkovi, který splní jednu z podmínek:

👉osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test- prokáže se potvrzením z odběrové laboratoře

👉osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami antigenní test – prokáže se potvrzením odběrové laboratoře

👉osoba byla naočkována proti Covid 19, a to tak, že po aplikaci poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní – prokazuje se certifikátem EU

👉osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní – prokazuje se potvrzením od lékaře nebo potvrzením o prvním pozitivním testu

👉osoba si může provést samotest u vstupu do provozovny nebo prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb

✍Uvedené podmínky se nevztahují na děti do 12 let, ty se prokazovat nemusí.