Klinické studie prokázaly, že Cooltech je bezpečný a účinný při snižování tuku v konkrétních oblastech.