1. Poukazem se rozumí listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby osobou, která ji vydala a která má uskutečnit dodání zboží nebo poskytnutí této služby. Poukaz může mít listinnou nebo elektronickou podobu.
 2. Poukazy lze uplatnit ve společnosti Beauty Med Group s.r.o., IČ: 06976956, Evropská 516/10, Praha, Dejvice a to na adrese Holušická 1998/2, Praha 4, Chodov.
 3. Podmínky využití poukazu:
  1. Poukaz je vydáván na služby dodavatele v oblasti kosmetických, neinvazivních estetických a maserských služeb.
  2. Kupující má nárok na využití poukazu po dobu 12 měsíců od data vydání.
  3. Poukaz lze u dodavatele uplatnit jen jednou, jednorázově, a to v plné výši hodnoty poukazu, je-li hodnota vybrané služby menší, do hodnoty poukazu se peníze nevrací. Hodnotou jednoho poukazu lze uhradit více služeb. Překročí-li služby dodavatele hodnotu poukazu, uhradí kupující rozdíl na místě. Hodnoty dárkových poukazů nelze sčítat, lze použít vždy pouze jeden dárkový poukaz při jedné návštěvě či transakci.
  4. Poukaz nemůže být vyměněn za hotovost.
  5. POUKAZU NA VYBRANÉ SLUŽBY lze použít pouze na jmenované služby na poukazu a nelze kombinovat s žádnými jinými slevami a promo akcemi
   Konkrétní podmínky užití poukazu mohou být rovněž uvedeny přímo na poukazu.
 4. Poukaz je vždy opatřen unikátním kódem. Při úhradě poukazem je nutné předat dodavateli originál. Na ztrátu či odcizení originálu DÁRKOVÉHO POUKAZU nebo POUKAZU NA VYBRANÉ SLUŽBY  nebere dodavatel zřetel.